A metodikáról

Statisztikai értékelés során nagy mennyiségű adat felhasználásával reprodukálható módon közelítjük meg az ingatlan piaci értékét. A technológiánk automatizált (Automated Valuation Method), emberi beavatkozás nélküli kalkulációt ad. Szakértőink adatelemzésekkel előre meghatározzák a rendelkezésre álló adatokból eredő értékmódosító tényezőket, így a vizsgált ingatlan esetében egyedi döntések nélkül azonnali értékelésre kerül sor.

Az Ön által megadott ingatlan esetében a statisztikai érték az alábbi vizsgálatokat tartalmazza:

Szakértőink adattisztításokat elvégezve települési szinten folyamatosan több évre visszamenően elemzik a földforgalmat. A tranzakciós adatokból kiválasztásra kerülnek azok, amelyek leginkább reprezentatívnak tekinthetőek. Az értékalkotó tényezők esetében hangsúlyosan figyelembevételre kerülnek a helyi megvalósult adásvételek értékadatai, a vizsgált terület birtokmérete, művelési ága, minősége.

Az eredményeket folyamatos visszamérésekkel kontrolláljuk.

Magyarázatok és korlátozó feltételek

A kalkulációt a Megbízó által bevitt adatok alapján készítjük, tulajdoni lapot nem vizsgálunk – annak helyessége Megbízói felelősség!

A kalkulátor által előállított termőföld adatok megvalósult tranzakciók adatai alapján kerültek meghatározásra. A tranzakciós adatok első körben, meghatározott szakmai (ingatlanforgalmi, agár, földrajzi) szempontok alapján kerültek szűrésre.

Valamennyi művelési ág esetén csak talajértéket állapítunk meg, a felépítmény, telepítmény, agrotechnikai létesítmény értéke csak helyszíni szemlét követően becsülhető, annak értékét a talajértékhez hozzá kell adni. A leggyakoribb esetek.: zártkerti ingatlan gazdasági épülettel, gyümölcsös, szőlő.
Helyszíni szemlés értékeléssel kapcsolatosan keresse cégünket!

Az út, csatorna művelési ág esetén az esetleges felépítményekkel, műtárgyakkal, műszaki létesítményekkel nem kalkulálunk, földforgalmi adatokkal talajértéket becslünk.
Az erdő művelési ág esetén a talaj értéke az adott termőhelytípus-változaton optimálisan fenntartható faállomány hozadéki értéke alapján kerül meghatározásra.

Nem vállalunk felelősséget olyan, a későbbiekben az ingatlanban, az ingatlan környezetében esetlegesen bekövetkező változásokért, amelyek befolyásolhatják a kalkulátor által meghatározott értékeket.

Az ingatlan tulajdoni viszonyaival kapcsolatos adatok a megrendelő által megadott adatok alapján kerülnek rögzítésre, ezért a kapott információk, adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.
Feltételezzük, hogy a tulajdonjog forgalomképes és nem terheli semmilyen jelzálog, vagy egyéb kötelezettség.

A kalkulátor nem vizsgálja a veszélyes, egészségre ártalmas, egyéb környezetkárosító anyagok jelenlétét, illetőleg az ingatlan környezetében esetlegesen folytatott ilyen jellegű tevékenységek hatását.

A kalkulátor által becsült érték meghatározása során helyszíni szemle nem történt.
Nem végeztünk talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb hasonló vizsgálatokat, nem vizsgáljuk a bejegyzett szolgalmak értékalkotó hatását.

A statisztikai úton meghatározott értékek korrekciós tényezői közül többek között a földminőségre, területi méretre, alrészletek számára és a tulajdonviszonyokra is építettünk be korrekciós szorzókat az algoritmusba.

Nem vizsgáltuk külön a megközelíthetőség, útviszonyok; domborzati és lejtési viszonyok; vízjárás rendezettsége, öntözés feltételei; megvalósítható közművek; üzemszerű művelést szolgáló építmények; művelést gátló tereptárgyak; szokásos mértéket meghaladó fagy-, jég-, vadkár valószínűsége; környezeti állapot, szennyezettség; tápanyag gazdálkodás; közműellátottság; kultúrállapot; jogi környezet; szlömösödés alkotta tényezőket.

A kalkulátor nem vizsgálja az ingatlanok rendezési tervvel való érintettségét és nem szűri ki a spekulációs területeket – amennyiben nem a mezőgazdasági hasznosítás tartós fennmaradása várható, például lehetséges a beépítés, vagy telkesítés – úgy teljeskörű szakértői vizsgálat megrendelését javasoljuk.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen a helyszíni szemle hiányából eredő értékmeghatározó tényezőért.
Feltételezzük, hogy az értékelt ingatlan hasznosítása annak határain belül történik és nem áll fenn birtokháborítás, vagy egyéb jogsértés.

Az értékelés során az értékelt ingatlannal kapcsolatban felelős tulajdonosi magatartást és hozzáértő ingatlankezelést illetve tartósan fennálló mezőgazdasági művelést feltételeztünk.
Az értékelés kizárólag a valós piaci értéket közelítő értékként használható. Az ingatlan értékesítése során a helyszíni szemlével egybekötött értékbecslés adatai a mérvadóak.

Ezen kalkulátorról szóló jelentés előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben, sem részeiben nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem használható.


Bármilyen kérdés esetén az info@termofoldertekeles.hu címen állunk rendelkezésére.